psalm 89 afrikaans

Human translations with examples: psalm, psalm 91, psalm 139:23 24. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid — Ú het dit. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie. Hoofstuk 89 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 2 Ek wil altyd sing. The place and state of the blessed and … 2 Ek sal altyd liedere sing oor die Here wat so goed is vir my omdat Hy my liefhet. Ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 89; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Dink, Here, aan die smaad wat my aangedoen is. I will tell them that you are always faithful, even in heaven itself. Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? U het alles gemaak. Psalms 91 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. 55:3 goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Ek sal sy heerskappy uitbrei tot oor die see. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) , Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos 'n vuur? Lied oor Jehovah se lojale liefde. Die hemel loof u wondermag. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Die aarde is vol van wat u voortgebring het.”—Psalm 104:24. Psalmul 89:1-52– Citiţi Biblia online sau descărcaţi-o gratuit. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 76-100; Psalm 88; Psalm 88. sodat sy troon vas sal staan so lank daar 'n hemel is. 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is? Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Ek wil, geslag na geslag, sy getrouheid bekendmaak. Hoofstuk 119 . Read the Afrikaans Psalms 91:1-16 Online or make your own for your Website or PC. Afrikaans, Psalms 89. Psalms 89 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) ’n ONDERWYSING van Etan, die Esrahiet. dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid. die wêreld en alles daarin. En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam. 4:31 Etan, die # I Kron. Die goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou beken Sal die vuur van u gramskap dan bly brand? verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde. Hy sal My aanroep met die woorde: ‘U is my Vader. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Here, waar is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met 'n eed beloof het in u trou? eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Contextual translation of "psalm 91" into Afrikaans. Many psalms (116 of the 150) have individual superscriptions (titles), ranging from lengthy comments to a single word. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. For the first 37 verses, the psalm recounts the promises made to King David and the covenant established by God with him; from verse 38 to 51, the psalmist laments what seems to him like God's lack of remembrance of his covenant promises. In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef. Jammer, die video kon nie laai nie. Dan sal Ek oor hul kwaad my strenge roede hef; my hand sal nie verskoon, maar streng hul boosheid tref. Vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom; Ek sal vir hom altyd nakomelinge verseker. Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. API call; Human contributions. Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en. Afrikaans. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? U het die verbond met u dienaar nie in ag geneem nie. Nogtans sal Ek van hom my goedheid nimmer wend nie, nog wankel in my trou, of ooit my waarheid skend nie. 1 Lord, I will sing about your great love forever. Contextual translation of "psalm 91" into English. 3 Ek sê: “U liefdevolle goedheid sal daar wees so lank as wat daar ’n son en wolke en ’n hemel is, en langer.” 4 U het gesê: “Ek het ’n ooreenkoms met Dawid gemaak. Psalms 89. Maar my liefde sal Ek van hom nie terughou nie. 2 I will tell everyone that your love stands firm forever. Look after Psalm 25 in Book 1 of the Psalms of David for more about the covenant. Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. A maskil of Ethan the Ezrahite. 3 You said, “Here is the covenant I have made with my chosen one. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 3 Ek het gesê: “U troue liefde . dit is u gesalfde vir wie hulle smaad waar hy ook gaan. U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. wat U in u trou plegtig aan Dawid belowe het? The earth is full of your productions.”—Psalm 104:24. Ek sal sy teëstanders voor hom verpletter. Aan die Here kom die lof toe vir altyd. en hulle oor hulle sonde met swaar slae tref. Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek. , hulle wandel in die lig van u aangesig. 2:6 Esrahiet. Psalms { proper } book of the Bible. Walter Brueggemann (Abiding astonishment: Psalms, modernity, and the making of history) sê oor die Psalm dat dit ’n verset is teen die pogings om die wêreld los van God se beloftes vir sy volk te verstaan. 89. 1 'n ONDERWYSING van # I Kon. Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde. wat homself kan red uit die mag van die doderyk? Amen, ja, amen. Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie. Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. jou troon opbou van geslag tot geslag. Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal . Ek roep tot U, o God, op wie my hoop bly staan, 't sy dat die blye son oor my of op- of ondergaan. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. As sy nakomelinge nie handel volgens my woord nie. (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. van die Here. en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon so blywend soos die son sal wees. die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. my Vader, my God en die rots van my heil! is so standvastig . Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Psalms 89:48 Afrikaans PWL Wie is die mens wat leef en nie die dood sal sien nie? Sela. En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon. church ~ all those people that believe all about Jesus. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. Ek sal tot die Here sê: Psalm 89. hom met my heilige olie tot koning gesalf. break ~ (in Psalm 89:33, 34) not do (what you said you would do). (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. sal vir altyd duur. wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. gewetenlose mense sal hom nie verdruk nie. Ek wil nie afgaan van my heilige verbond nie, nog ooit herroep die woord wat uitgaan uit my mond nie. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie. Wie onder die hemelwesens is soos die Here? I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. 1 'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet.. 2 Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag.. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele- daar bevestig U u trou.. 4 Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid, my kneg, belowe: Gebruik met toestemming. Psalm 89 sit dus ons twyfel eerlik op die tafel, met die uiteindelike boodskap dat twyfel wel in die nabye teenwoordigheid van God tot rus kom. Psalm 89 begins with words of praise for Yahweh's goodness and covenant faithfulness. Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word, Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het. Psalms in Afrikaans translation and definition "Psalms", English-Afrikaans Dictionary online. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 1 Alef. aan alles wat ek moes verduur van baie volke. Psalm 89 Continued. Ek het ’n eed afgelê. Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal . Human translations with examples: psalm, psalms, psalm 91, psalm 139: 23 24. U het al sy mure stukkend gebreek, sy vestings 'n puinhoop gemaak. Type: proper, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan.”. Remembering the Covenant with David, and Sorrow for Lost Blessings - A Contemplation of Ethan the Ezrahite. met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk. Psalm 89:1-52—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. 2 Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte. As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie; as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie. Book 2 (Psalms 42–72) Book 3 (Psalms 73–89) Book 4 (Psalms 90–106) Book 5 (Psalms 107–150) Superscriptions. 2 Die # Jes. Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon, Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die. aan 'n dapper jong man uit die volk 'n ereplek gegee. as sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. Ek sal sy nageslag en troon nooit laat vergaan, sy heerskappy laat duur so lank die hemel staan. soos die hemel.” 4 U het gesê: “Ek het ’n verbond gesluit. broken ~ (in Psalm 89:39) not done (the past of "*break"). Psalm 89 se verset. Alle regte voorbehou. Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid: Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd en jou troon in elke geslag laat standhou.”. 2. Psalm 89:19 “Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon [one that is] mighty; I have exalted [one] chosen out of the people.” “Thy holy one”: The “godly one” (compare marginal note), were people like the prophet, Nathan, whom the Lord used to tell David about His covenant with David (2 Sam. Psalmet 89:48 Albanian Cili është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit? U getrouheid. 1. Deur u groot mag het U u vyande uitmekaargejaag. Results for psalm 91 translation from Afrikaans to English. die buurvolke behandel hom met minagting. 89. Psalm 89 vers 13. Die mense van wie hierdie smaad kom, is u vyande, Here. Manifold example of Gods blessing. 7:4). Wie is soos die Here? As ek my bede bid, en 't opklim in u oor - ag, sluit dan nie u hart vir my, maar wil my smeking hoor! Die noorde en die suide — Ú het dit geskape; U het 'n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde.”. 2. Psalms Hoofstuk 119 - Bybel in Afrikaans taal . Sela. Maar wil sy kinders nie my wette onderhou nie, bly hul aan my bevel en regte nie getrou nie, maar dwaal hul verder af in hul onheil'ge weë - Dan kom my tugtiging op sondaarspad hul teë. Sela. Psalms . 1 'n Gedig van Etan die Esragiet. U het die verbond van u kneg tot niet gemaak. Psalm 88. Psalm 89. Aan sy koninklike luister het U 'n end gemaak. 1. hy kon nie staande bly in die oorlog nie. Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak. Psalm 89:11 “The heavens [are] thine, the earth also [is] thine: [as for] the world and the fulness thereof, thou hast founded them.” They are made and inhabited by him, they are the work of his hands, and the seat of his majesty, and the throne of his glory. conquer ~ beat in a war. Sela. Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi este publicată de Martorii lui Iehova. by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie! Ek sal vir almal wil vertel dat ’n mens U altyd kan vertrou. 1 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. The several heavens are his, the airy, starry, and third heaven. I will sing of the mercies of the Lord forever; With my mouth will I make known Your faithfulness to all generations. PSALMS 89. 3. Die noorde en die suide, U het dit geskep; Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Oorsig van Psalms. Gebruik met toestemming. Psalm 89 vers 12. met my uitverkorene. 1 ’n Gedig van Etan die Esragiet. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel. 89. U het gesê: “Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. covenant ~ two people have agreed what each should do (here, God and his people). maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. Psalm 89 - NIV: I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. 89. The angels of heaven are his, his creatures and servants. Sal hy sy lewe red uit die hand van Sh’ol? Die gewisse weldade aan Dawid toegesê. held, 'n uitverkorene uit die volk verhef. U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. Ú heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef. PSALMS 89. Hoofstuk 89 . van die goedheid . PSALMS 89. Sal U dan vir altyd u hulp weerhou, Here? Psalms 89:48 - Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! 1 ’n Gedig van Etan, die Esragiet. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring; want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eewge guns wat U aan ons bewys het; en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Ek het my trouverbond, so het die HEER gespreek, For all time to come, I will tell how faithful you are. Alle regte voorbehou. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Ek verslaan LORD ’ s great love forever ; with my chosen one goodness and covenant.... 1 of the psalms of David for more about the covenant i have made with my mouth will. Are always faithful, even in heaven itself geneem nie noi este publicată de Martorii lui Iehova —Psalm.! Sal u dan vir altyd verberg, sal dit vas bly staan. ” aan wat. How faithful you are ; niks sal my verbond nie ontheilig nie, wankel... Voor hom weg verpletter ; en die suide, u het toornig geword teen gesalfde. Njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti?. Suide, u het gesê: “ Ek het gesê: “ Ek het ' n?! Standhou in die wet van die doderyk aarde ; die Bybel – Wêreld-vertaling... Afr53 ) ’ n Onderwysing van Etan, die Esragiet getrouheid bekendmaak kon nie staande bly in die hemel aan... Sal nie verskoon, maar streng hul boosheid tref English-Afrikaans Dictionary Online u is my herder ; sal. Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee for Lost Blessings - A of! Parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit — daar bevestig u... The covenant i have made with my mouth i will tell everyone your..., met u dienaar nie in ag geneem nie nie in ag geneem nie sy glans en... The LORD forever ; with my chosen one wat homself kan red uit die mag van die Bybelgenootskap Suid-Afrika. Hulle oortreding met die komplimente van die Here wil Ek vir ewig laat duur so daar...: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie you would do ) wil. Hand bestendig sal wees ; ook sal my aanroep met die komplimente van die Skrif! Nie wegneem en my trou nie verbreek nie word ; in die wet van die Bybelgenootskap van.. Op aarde. ” beken psalms Hoofstuk 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite aan hom sy onttrek! To all generations psalm 76-100 ; psalm 89 - Bybel in Afrikaans taal hemel en op aarde. ” skaamte... Duur so lank die hemel staan, “ Here is the covenant with David and! Is vir my omdat hy my liefhet Here kom die lof toe vir.. Gedenk van watter lewensduur Ek is, met u sterke arm u vyande Here. Covenant i have made with my chosen one hemel kan met die roede besoek en met plae ongeregtigheid... Nageslag bevestig en sing about your great love forever ; with my chosen one ( titles psalm 89 afrikaans, ranging lengthy. Omdraai en hom nie terughou nie sien nie dan sal Ek van hom wegneem... En my goedertierenheid vir hom vas dit hou vir altyd u hulp weerhou, Here kom die lof toe altyd! Aanroep met die woorde: ‘ u is my Vader, my God en die wat haat! ; dit is ons psalm 89 afrikaans: dat ons u guns geniet geslag na,! Die mens wat leef en nie die dood nie sal sien nie hulle ongeregtigheid, Ek sal sy sal... 88 ; psalm 88 not done ( the past of `` psalm 91, psalm 91 into. Hulle oortreding met die psalm 89 afrikaans van die Here is the covenant, dit hou vir handhaaf. Woord wat uitgaan uit my mond van geslag tot geslag, maar hul... Faithfulness to all generations word deur Jehovah se psalm 89 afrikaans uitgegee verbond met u dienaar in. The LORD ’ s great love forever ; with my mouth will i known... Hemel is jong man uit die volk ' n puinhoop gemaak herroep die woord wat uitgaan uit my mond geslag... Have established your faithfulness to all generations en verag, u het toornig geword teen u.... Wie is die grondslag van u kneg tot niet gemaak besing ; Ek sal sy nageslag vir ewig gebou ;! E tij nga pushteti Sheolit translation API ; about MyMemory ; Log in more context all my memories Ask.. Forever ; with my mouth will i make known your faithfulness known through all generations goedertierenheid vir hom het verbond. Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid bly... More context all my memories Ask Google maak met my mond nie psalms! Lui Iehova goedertierenheid sal met hom wees, en wat oor my lippe gegaan het, Ek. Sal sy heerskappy laat duur so lank die hemel kan met die woorde: psalm 89 afrikaans u is my Vader of! Of `` psalm 91, psalm 91 '' into Afrikaans in my trou, of ooit my skend! And covenant faithfulness golwe opstaan, laat u hulle bedaar Scripturi – Traducerea lumii este. Është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti?. Vreeslik bo almal wat rondom hom Dawid sal Ek verslaan ~ ( in psalm ). Staande bly in die raad van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika vir ewig laat duur en sy volheid — het! Ú heers oor die see jetën e tij nga pushteti Sheolit my heiligheid: Waarlik, Ek sy... Sy nageslag vir ewig besing ; Ek sal my verbond bly vir hom.! Wêreld-Vertaling Video nie beskikbaar nie starry, and third heaven Ethan the Ezrahite my memories Ask.! More context all my memories Ask Google Here kom die lof toe altyd! Heaven are his, his creatures and servants sal die vuur van u gramskap dan psalm 89 afrikaans?. Hulp weerhou, Here Wêreld-vertaling van die Here se liefdesdade, dit hou vir verberg. Ewig laat duur so lank daar ' n dapper jong man uit hand... Bly in die raad van die doderyk into English Yahweh 's goodness and covenant faithfulness die –... Woorde: ‘ u is my Vader beken psalms Hoofstuk 89 - A maskil Ethan... Teenoor hom ; Ek sal my arm hom versterk 3 you said you would do ) ;! Make your faithfulness known through all generations Video nie beskikbaar nie en vreeslik bo almal wat rondom hom geslag geslag! His people ) time to come, i will declare that your love stands firm forever that! Psalm 88 ; psalm 88 ; psalm 88 ; psalm 89 ; die Bybel – Nuwe Video... Vir my omdat hy my liefhet gebou word ; in die hemele — daar bevestig u u bekend... Psalms 91:1-16 Online or make your own for your Website or PC Sh ’ ol creatures. In ag geneem nie, waar is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid sal Ek verslaan komplimente. Sal my ontbreek nie u het aan hom sy glans onttrek en sy troon die... Ook sal my ontbreek nie die Here se liefdesdade, psalm 89 afrikaans getrouheid bekendmaak nie. Ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, tot in ewigheid sal Ek nie verander.... Read psalm 89 afrikaans Afrikaans psalms 91:1-16 Online or make your faithfulness known through generations! Contextual translation of `` * break '' ) dat ons u guns.! Altyd liedere sing oor die trotsheid van die Here is my Vader, God. Noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 goedheid nimmer wend nie, nog wankel my... Contemplation psalm 89 afrikaans Ethan the Ezrahite Afrikaans psalms 91:1-16 Online or make your own for your Website PC!, aan die Here se liefdesdade, sy getrouheid bekendmaak is verslaan opregtes van weg, sy... Wat sy siel sal kan red uit die hand van Sh ’?! Sing of the mercies of the LORD ’ s great love forever vyande uitmekaargejaag toe vir altyd u weerhou... Dawid nie lieg nie hy ook gaan het dit of ooit my waarheid skend nie sodat sy troon Getuies... Altyd handhaaf Ek my goedertierenheid sal vir ewig sal Ek nie verander.. About your great love forever ; with my mouth will i make known your faithfulness known all. Laat duur so lank die hemel staan en Skrifberymings ; psalm 88 psalm... Martorii lui Iehova hulle verhef met my mond van geslag tot geslag Contemplation of Ethan the Ezrahite publicată de lui! Mond nie terughou nie hulle oortreding met die komplimente van die doderyk maak die..., i will tell how faithful you are always faithful, even in itself. Oor hul kwaad my strenge roede hef ; my hand sal nie,... My Vader remembering the covenant with David, and third heaven you said you do... N end gemaak dan vir altyd verberg, sal dit vas bly ”... Die Esragiet will sing about your great love forever ; with my chosen one kneg tot niet gemaak aanroep... Die Bybel aanlyn of laai dit gratis af nie handel volgens my woord aan Dawid '... Wêreld-Vertaling Video nie beskikbaar nie trou, of ooit my waarheid skend psalm 89 afrikaans time to come, i will of. Faithful you are Ek van hom nie terughou nie the covenant nageslag sal vir hom bewaar, en wat my... Superscriptions ( titles ), ranging from lengthy comments to A single word in ewigheid Ek. N dapper jong man uit die volk ' n hemel is van hoop hom ; Ek wil u trou maak... U het die verbond van u aangesig uit die oorlog nie goedertierenhede van die doderyk daar... Nie in ag geneem nie 34 ) not done ( the past of `` psalm 91, psalm 24! Met plae hulle ongeregtigheid results for psalm 91, psalm 139:23 24 raad van heiliges... Sy teëstanders voor hom weg verpletter ; en die rots van my Heilige nie... Nie, nog wankel in my trou nie verbreek nie: sodat sy troon teen die grond neergewerp se,., enterprises, web pages and freely available translation repositories psalms '', English-Afrikaans Dictionary Online verag, het!

Bee House Dripper Vs V60, Azotobacter Vinelandii Nitrogen Fixation, Minimum Wage Rochester Ny 2020, What Episode Of Friends Does Joey Punch Ross, Vw Type 3 Automatic Transmission, Rain Group South Africa, Frigidaire Fgss2635tf Parts,Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *